Peipsiääre SAR

Peipsiääre SAR on asutatud 2018.a. vabatahtlikke päästjaid koondava mittetulundusliku ühendusena tulenevalt Peipsi järve vajadusest täiendava päästeressursi järele, Peipsiääre valla huvist ning võimalusest varustada päästjad riigipoolse tagatisega päästetööde läbiviimisel.

Ühingu asutajateks ja liikmeteks on staažiga merepäästjad, kes ise aktiivselt tegelevad veealade harrastamisega ning seetõttu oskavad ette näha ning reageerida selle harrastusega seotud riskidele ning sündmustele. 2020.a. septembrikuu seisuga kuulub ühingusse 19 kvalifitseeritud päästjat.

Peipsiääre SAR koondab oskustega vabatahtlikke päästjaid erinevatest eluvaldkondadest kes vabatahtlikkuse alusel on motiveeritud tagama turvalise liiklemise piiriveekogul ning teistel laevatatavatel siseveekogudel.