Haanja Triatlon 2021

Peipsiääre SAR päästjad olid sedakorda kohal turvalist ujumist tagamas Haanja Triatlonil. Suurima heameelega osaleme edaspidigi aktiivsete kogukondade sündmustel. Sedakorda toetas kogukond ka meid, suur tänu korraldajatele nii toetuse, meeleoluka ürituse ja vahvate võistlejate eest.

Veelgi enam, võtsime vastu pakutud väljakutse ning lõime kaasa meeskondlikul võistlusel oma mitmekesise segakonnaga, kus oli esindatud mees-, nais- kui ka järelkasvu esindav noor päästja, kes muuhulgas said oma esimese triatloni võistlejakogemuse.

Poole meeskondliku triatloni osalustasudest – 245 eurot annetasid Haanja Triatloni korraldajad MTÜ Peipsiääre Järvepäästele. Toetussumma läheb meie päästekaatrile treileri ostuks, tänu millele muutub liikumine sellistele üritustele oluliselt lihtsamaks.

https://www.facebook.com/Haanjamaraton

Peipsiääre SAR valmistub navigatsioonihooajaks

Peipsiääre SAR valmistub 2021 aasta navigatsioonihooajaks. Täna (17.02.21) alustas Tallinnast teekonda meie uus töövahend Valvas-2, mille PPA eraldas Peipsiääre SAR tegevusteks.

Kahemootoriline abimees sobib suurepäraselt ka keerukates ilmaoludes liikumiseks. Kaatri töökorda seadmiseks on aega veel mõned kuud, seejärel saab Kallaste Sadam endale uue püsiasuka.

Peipsiääre SAR võimekuse kasvatamine – KYSKi arenguhüppe projekt

2020 aastal esitati KÜSKi arenguhüppe vooru 116 taotlust. Selle toetuse abil asuvad arenguhüpet teostama 23 ühendust. KYSK rahastuse sai ka Peipsiääre SAR arenguhüppe projekt.

Projekti nimi:
Peipsiääre SAR võimekuse kasvatamine teenuste osutamisel

Eesmärk:
Projekti eesmärgiks on arendada välja Peipsiääre SAR Kallaste tegevusbaas ning sündmuskorraldajatele suunatud teenuste pakkumise võimekus.

Lühikokkuvõte:
Projekti käigus täiendatakse Peipsi SAR teenuste osutamiseks vajalikku põhivarustust, käivitatakse Kallaste tegevusbaas, suurendatakse kogukonnateenuste osa ning arendatakse ühingu liikmete oskusi vastavalt teenuste iseloomule ning kogukonna vajadustele. Peipsiveere SAR Kallaste tegevusbaasi väljaarendamine tagab ühingule garanteeritud tulu järvepääste teenuse osutamisel Politsei- ja Piirivalveameti nõudmisel ning varapääste teenuse Peipsi järvel ning teistel laevatatavatel siseveekogudel liiklejatele. Sündmuskorraldajatele suunatud teenuste pakkumise võimekuse kasv toob ühingule omatulu liikmeskonna kasvatamiseks, liikmete ja kogukonna koolitamiseks, ning ühingu jätkusuutlikkuse ja mõju tagamiseks.

Eelarve:
32 995€ sh. KYSK toetus 24 960€

Seotud lingid:
kysk.ee – vabaühenduste 2020. aasta taotlusvooru tulemused

Peipsiääre SAR 16. mai 2020 Kallaste õppus

16. mai 2020 toimus Kallastel Peipsiääre SAR ühingu korraldatud  merepääste õppus. Õppusel osalesid Peipsiääre ja Luunja vabatahtlikud merepäästjad.

Õppuste legend:
Väike reisilaev läks suure lainega ümber, pardal oli 15 liiget, visati vette parv, kuid inimesed parve ei saanud. Hoovus ja lained kandsid nad kaldale. Vigastused olid erinevad, kes lõi pea vastu kive, kellel käe- jalaluu murrud jne. Juhuslikult oli hätta sattunud ka kaks sukeldujat ning möödasõitnud väikepaat leidis nad ja kutsus abi. Sadamas seisnud kalalaeval puhkenud kapteni hooletust suitsetamisest tulekahju.

Video fb: https://www.facebook.com/aivar.klaos/posts/4265865236760618

Õppusel treeniti merepäästjate erinevaid oskusi: otsing, side, masspääste, tulekustutamine, meditsiin. Õppus viidi läbi koostöös Merevalve keskusega. Peipsiääre SAR tänab kõiki õppusel osalenuid.