Peipsiääre SAR võimekuse kasvatamine – KYSKi arenguhüppe projekt

2020 aastal esitati KÜSKi arenguhüppe vooru 116 taotlust. Selle toetuse abil asuvad arenguhüpet teostama 23 ühendust. KYSK rahastuse sai ka Peipsiääre SAR arenguhüppe projekt.

Projekti nimi:
Peipsiääre SAR võimekuse kasvatamine teenuste osutamisel

Eesmärk:
Projekti eesmärgiks on arendada välja Peipsiääre SAR Kallaste tegevusbaas ning sündmuskorraldajatele suunatud teenuste pakkumise võimekus.

Lühikokkuvõte:
Projekti käigus täiendatakse Peipsi SAR teenuste osutamiseks vajalikku põhivarustust, käivitatakse Kallaste tegevusbaas, suurendatakse kogukonnateenuste osa ning arendatakse ühingu liikmete oskusi vastavalt teenuste iseloomule ning kogukonna vajadustele. Peipsiveere SAR Kallaste tegevusbaasi väljaarendamine tagab ühingule garanteeritud tulu järvepääste teenuse osutamisel Politsei- ja Piirivalveameti nõudmisel ning varapääste teenuse Peipsi järvel ning teistel laevatatavatel siseveekogudel liiklejatele. Sündmuskorraldajatele suunatud teenuste pakkumise võimekuse kasv toob ühingule omatulu liikmeskonna kasvatamiseks, liikmete ja kogukonna koolitamiseks, ning ühingu jätkusuutlikkuse ja mõju tagamiseks.

Eelarve:
32 995€ sh. KYSK toetus 24 960€

Seotud lingid:
kysk.ee – vabaühenduste 2020. aasta taotlusvooru tulemused